Технические характеристики AUDI A4

Модификации

AUDI A4 (8D2, B5)

1.6 седан, мотор ADP

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 седан, мотор AHL

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 седан, мотор ANA

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 седан, мотор ARM

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 седан, мотор ALZ

 • Мощность: 102 л.с. (75 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000

1.8 седан, мотор ADR

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 седан, мотор APT

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 седан, мотор ARG

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 седан, мотор AVV

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 quattro седан, мотор ADR

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 quattro седан, мотор APT

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 quattro седан, мотор ARG

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T седан, мотор AEB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T седан, мотор ARK

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T седан, мотор APU

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T седан, мотор ANB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T седан, мотор AWT

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T седан, мотор AJL

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T quattro седан, мотор AEB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T quattro седан, мотор ANB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T quattro седан, мотор APU

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T quattro седан, мотор ARK

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T quattro седан, мотор AWT

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.8 T quattro седан, мотор AJL

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI седан, мотор AHU

 • Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI седан, мотор 1Z

 • Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI седан, мотор AHH

 • Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI седан, мотор AVG

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI седан, мотор AFN

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI седан, мотор AFF

 • Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI седан, мотор AJM

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000

1.9 TDI quattro седан, мотор AFN

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI quattro седан, мотор AVG

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.9 TDI quattro седан, мотор AJM

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000

1.9 TDI quattro седан, мотор ATJ

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000

2.4 седан, мотор AGA

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 седан, мотор ALF

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 седан, мотор AML

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 седан, мотор ARJ

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 седан, мотор APS

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 седан, мотор AJG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 седан, мотор APZ

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 седан, мотор AMM

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 quattro седан, мотор AGA

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 quattro седан, мотор ALF

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 quattro седан, мотор AML

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 quattro седан, мотор ARJ

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 quattro седан, мотор APS

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.4 quattro седан, мотор APZ

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.5 TDI седан, мотор AFB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.5 TDI седан, мотор AKN

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.5 TDI quattro седан, мотор AFB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.5 TDI quattro седан, мотор AKN

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

2.6 седан, мотор ABC

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.6 quattro седан, мотор ABC

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 седан, мотор AAH

 • Мощность: 174 л.с. (128 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997

2.8 седан, мотор ACK

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 седан, мотор ALG

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 седан, мотор AMX

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 седан, мотор APR

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 седан, мотор AQD

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 quattro седан, мотор AAH

 • Мощность: 174 л.с. (128 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1995, 1996, 1997

2.8 quattro седан, мотор ACK

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 quattro седан, мотор ALG

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 quattro седан, мотор AMX

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 quattro седан, мотор APR

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

2.8 quattro седан, мотор AQD

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

S4 quattro седан, мотор AGB

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

S4 quattro седан, мотор AZB

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000

AUDI A4 (8E2, B6)

1.6 седан, мотор ALZ

 • Мощность: 102 л.с. (75 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

1.8 T седан, мотор AVJ

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002

1.8 T седан, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.8 T седан, мотор BKB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.8 T седан, мотор BEX

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.8 T quattro седан, мотор AVJ

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002

1.8 T quattro седан, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.8 T quattro седан, мотор BEX

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.9 TDI седан, мотор AVF

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

1.9 TDI седан, мотор AWX

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

1.9 TDI седан, мотор AVB

 • Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

1.9 TDI седан, мотор BKE

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004

1.9 TDI quattro седан, мотор AVF

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.0 седан, мотор ALT

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

2.0 FSI седан, мотор AWA

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.4 седан, мотор BDV

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.4 седан, мотор AMM

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.5 TDI седан, мотор AYM

 • Мощность: 155 л.с. (114 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002

2.5 TDI седан, мотор BFC

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.5 TDI седан, мотор BCZ

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.5 TDI седан, мотор BDG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.5 TDI quattro седан, мотор AKE

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

2.5 TDI quattro седан, мотор BAU

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

2.5 TDI quattro седан, мотор BDH

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 седан, мотор ASN

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 седан, мотор BBJ

 • Мощность: 218 л.с. (160 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 quattro седан, мотор ASN

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 quattro седан, мотор BBJ

 • Мощность: 218 л.с. (160 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

S4 quattro седан, мотор BBK

 • Мощность: 344 л.с. (253 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2003, 2004

AUDI A4 (8EC)

1.6 седан, мотор ALZ

 • Мощность: 102 л.с. (75 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 T седан, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 T quattro седан, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.9 TDI седан, мотор BKE

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.9 TDI седан, мотор BRB

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 седан, мотор ALT

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор BNA

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор BRF

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор BPW

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор BRD

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI 16V седан, мотор BLB

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI 16V седан, мотор BRE

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro седан, мотор BPW

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro седан, мотор BRD

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор BGB

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор BWE

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор BUL

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор BYK

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор BPJ

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro седан, мотор BGB

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro седан, мотор BWE

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro седан, мотор BUL

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.5 TDI седан, мотор BDG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006

2.7 TDI седан, мотор BSG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.7 TDI седан, мотор BPP

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 quattro седан, мотор BBJ

 • Мощность: 218 л.с. (160 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006

3.0 TDI quattro седан, мотор BKN

 • Мощность: 204 л.с. (150 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro седан, мотор ASB

 • Мощность: 233 л.с. (171 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI седан, мотор AUK

 • Мощность: 255 л.с. (188 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI quattro седан, мотор AUK

 • Мощность: 255 л.с. (188 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

RS4 quattro седан, мотор BNS

 • Мощность: 420 л.с. (309 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

S4 quattro седан, мотор BBK

 • Мощность: 344 л.с. (253 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

AUDI A4 (8K2)

1.8 TFSI седан, мотор CABB

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI седан, мотор CDHB

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI седан, мотор

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI седан, мотор CABA

 • Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI седан, мотор CDHA

 • Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI quattro седан, мотор CDHB

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор CAGA

 • Мощность: 143 л.с. (105 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор CMEA

 • Мощность: 143 л.с. (105 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор CAGB

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор CAHA

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDi седан, мотор CAGC

 • Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI седан, мотор CAHB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDi quattro седан, мотор CAHA

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro седан, мотор CAGA

 • Мощность: 143 л.с. (105 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор CDNB

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор CAEA

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор CDNC

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI седан, мотор CADA

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI flexible fuel седан, мотор CFKA

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI flexible fuel quattro седан, мотор CFKA

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro седан, мотор CDNC

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.7 TDI седан, мотор CAMA

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.7 TDI седан, мотор CGKA

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro седан, мотор CAPA

 • Мощность: 240 л.с. (176 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro седан, мотор CCWA

 • Мощность: 240 л.с. (176 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro седан, мотор CCLA

 • Мощность: 240 л.с. (176 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro седан, мотор CCWB

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI седан, мотор CALA

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI quattro седан, мотор CALA

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

S4 quattro седан, мотор CAKA

 • Мощность: 333 л.с. (245 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

S4 quattro седан, мотор CCBA

 • Мощность: 333 л.с. (245 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

AUDI A4 Allroad (8KH)

2.0 TDI quattro универсал, мотор CAHA

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro универсал, мотор CAHB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro универсал, мотор CAGA

 • Мощность: 143 л.с. (105 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro универсал, мотор CAGB

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro универсал, мотор CDNC

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro универсал, мотор CCWA

 • Мощность: 240 л.с. (176 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

AUDI A4 Avant (8D5, B5)

1.6 универсал, мотор ADP

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 универсал, мотор AHL

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 универсал, мотор ANA

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 универсал, мотор ARM

 • Мощность: 100 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000

1.6 универсал, мотор ALZ

 • Мощность: 102 л.с. (75 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001

1.8 универсал, мотор ADR

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 универсал, мотор APT

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 универсал, мотор ARG

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 универсал, мотор AVV

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 quattro универсал, мотор ADR

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 quattro универсал, мотор APT

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 quattro универсал, мотор ARG

 • Мощность: 125 л.с. (92 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T универсал, мотор AEB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T универсал, мотор ANB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T универсал, мотор APU

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T универсал, мотор ARK

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T универсал, мотор AWT

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T универсал, мотор AJL

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T quattro универсал, мотор AEB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T quattro универсал, мотор ANB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T quattro универсал, мотор APU

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T quattro универсал, мотор ARK

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T quattro универсал, мотор AWT

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.8 T quattro универсал, мотор AJL

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 DUO универсал, мотор AHU

 • Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI универсал, мотор 1Z

 • Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI универсал, мотор AHU

 • Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI универсал, мотор AHH

 • Мощность: 90 л.с. (66 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI универсал, мотор AFN

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI универсал, мотор AVG

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI универсал, мотор AFF

 • Мощность: 75 л.с. (55 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI универсал, мотор AJM

 • Мощность: 115 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001

1.9 TDI quattro универсал, мотор AFN

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI quattro универсал, мотор AVG

 • Мощность: 110 л.с. (81 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

1.9 TDI quattro универсал, мотор AJM

 • Мощность: 115 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001

1.9 TDI quattro универсал, мотор ATJ

 • Мощность: 115 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2000, 2001

2.4 универсал, мотор AGA

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 универсал, мотор ALF

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 универсал, мотор AML

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 универсал, мотор ARJ

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 универсал, мотор APS

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 универсал, мотор AJG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 универсал, мотор APZ

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 универсал, мотор AMM

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 quattro универсал, мотор AGA

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 quattro универсал, мотор ALF

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 quattro универсал, мотор AML

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 quattro универсал, мотор ARJ

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 quattro универсал, мотор APS

 • Мощность: 165 л.с. (121 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.4 quattro универсал, мотор APZ

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.5 TDI универсал, мотор AFB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.5 TDI универсал, мотор AKN

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.5 TDI quattro универсал, мотор AFB

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.5 TDI quattro универсал, мотор AKN

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.6 универсал, мотор ABC

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.6 quattro универсал, мотор ABC

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 универсал, мотор AAH

 • Мощность: 174 л.с. (128 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996

2.8 универсал, мотор ACK

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 универсал, мотор ALG

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 универсал, мотор AMX

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 универсал, мотор APR

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 универсал, мотор AQD

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 quattro универсал, мотор AAH

 • Мощность: 174 л.с. (128 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996

2.8 quattro универсал, мотор ACK

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 quattro универсал, мотор ALG

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 quattro универсал, мотор AMX

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 quattro универсал, мотор APR

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

2.8 quattro универсал, мотор AQD

 • Мощность: 193 л.с. (142 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

RS4 quattro универсал, мотор ASJ

 • Мощность: 380 л.с. (280 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001

RS4 quattro универсал, мотор AZR

 • Мощность: 380 л.с. (280 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2000, 2001

S4 quattro универсал, мотор AGB

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

S4 quattro универсал, мотор AZB

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

AUDI A4 Avant (8E5, B6)

1.6 универсал, мотор ALZ

 • Мощность: 102 л.с. (75 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

1.8 T универсал, мотор AVJ

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002

1.8 T универсал, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.8 T универсал, мотор BEX

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.8 T quattro универсал, мотор AVJ

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002

1.8 T quattro универсал, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.8 T quattro универсал, мотор BEX

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

1.9 TDI универсал, мотор AVF

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

1.9 TDI универсал, мотор AWX

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

1.9 TDI универсал, мотор AVB

 • Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

1.9 TDI универсал, мотор BKE

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004

1.9 TDI quattro универсал, мотор AVF

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.0 универсал, мотор ALT

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.0 FSI универсал, мотор AWA

 • Мощность: 150 л.с. (110 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.4 универсал, мотор BDV

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.4 универсал, мотор AMM

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.5 TDI универсал, мотор AYM

 • Мощность: 155 л.с. (114 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002

2.5 TDI универсал, мотор BFC

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.5 TDI универсал, мотор BCZ

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.5 TDI универсал, мотор BDG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004

2.5 TDI quattro универсал, мотор AKE

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.5 TDI quattro универсал, мотор BAU

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

2.5 TDI quattro универсал, мотор BDH

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 универсал, мотор BBJ

 • Мощность: 218 л.с. (160 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 универсал, мотор ASN

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 quattro универсал, мотор BBJ

 • Мощность: 218 л.с. (160 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

3.0 quattro универсал, мотор ASN

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2001, 2002, 2003, 2004

S4 quattro универсал, мотор BBK

 • Мощность: 344 л.с. (253 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2003, 2004

AUDI A4 Avant (8ED)

1.6 универсал, мотор ALZ

 • Мощность: 102 л.с. (75 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 T универсал, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 T quattro универсал, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.9 TDI универсал, мотор BKE

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.9 TDI универсал, мотор BRB

 • Мощность: 116 л.с. (85 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 универсал, мотор ALT

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор BNA

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор BRF

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор BPW

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор BRD

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI 16V универсал, мотор BLB

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI 16V универсал, мотор BRE

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro универсал, мотор BPW

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro универсал, мотор BRD

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор BGB

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор BWE

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор BUL

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор BYK

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор BPJ

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro универсал, мотор BGB

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro универсал, мотор BWE

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro универсал, мотор BUL

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.5 TDI универсал, мотор BDG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006

2.7 TDi универсал, мотор BSG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008

2.7 TDI универсал, мотор BPP

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 универсал, мотор BBJ

 • Мощность: 218 л.с. (160 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006

3.0 quattro универсал, мотор BBJ

 • Мощность: 218 л.с. (160 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006

3.0 TDI quattro универсал, мотор BKN

 • Мощность: 204 л.с. (150 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro универсал, мотор ASB

 • Мощность: 233 л.с. (171 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI универсал, мотор AUK

 • Мощность: 255 л.с. (188 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI quattro универсал, мотор AUK

 • Мощность: 255 л.с. (188 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

RS4 quattro универсал, мотор BNS

 • Мощность: 420 л.с. (309 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

S4 quattro универсал, мотор BBK

 • Мощность: 344 л.с. (253 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

AUDI A4 Avant (8K5)

1.8 TFSI универсал, мотор CABB

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI универсал, мотор CDHB

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI универсал, мотор

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI универсал, мотор CDHA

 • Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 TFSI quattro универсал, мотор CDHB

 • Мощность: 160 л.с. (118 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор CAGA

 • Мощность: 143 л.с. (105 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор CMEA

 • Мощность: 143 л.с. (105 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор CAHA

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор CAGB

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор CAGC

 • Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI универсал, мотор CAHB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro универсал, мотор CAGA

 • Мощность: 143 л.с. (105 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI quattro универсал, мотор CAHA

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор CDNC

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор CADA

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор CDNB

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI универсал, мотор

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI flexible fuel универсал, мотор CFKA

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI flexible fuel quattro универсал, мотор CFKA

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI quattro универсал, мотор CDNC

 • Мощность: 211 л.с. (155 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.7 TDI универсал, мотор CAMA

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.7 TDI универсал, мотор CGKA

 • Мощность: 190 л.с. (140 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.7 TDI универсал, мотор CAMB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.7 TDI универсал, мотор CGKB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro универсал, мотор CAPA

 • Мощность: 240 л.с. (176 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro универсал, мотор CCWA

 • Мощность: 240 л.с. (176 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro универсал, мотор CCLA

 • Мощность: 240 л.с. (176 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI универсал, мотор CALA

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI quattro универсал, мотор CALA

 • Мощность: 265 л.с. (195 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

S4 quattro универсал, мотор CAKA

 • Мощность: 333 л.с. (245 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

AUDI A4 кабрио (8H7, 8HE)

1.8 T кабрио, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

1.8 T quattro кабрио, мотор BFB

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 кабрио, мотор ALT

 • Мощность: 130 л.с. (96 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005

2.0 TDI кабрио, мотор BPW

 • Мощность: 140 л.с. (103 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TDI кабрио, мотор BRC

 • Мощность: 136 л.с. (100 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.0 TFSI 16V кабрио, мотор BWE

 • Мощность: 200 л.с. (147 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

2.4 кабрио, мотор BDV

 • Мощность: 170 л.с. (125 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005

2.4 кабрио, мотор AMM

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005

2.5 TDI кабрио, мотор BCZ

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005

2.5 TDI кабрио, мотор BDG

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005

2.5 TDI кабрио, мотор BFC

 • Мощность: 163 л.с. (120 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005

2.7 TDI кабрио, мотор BPP

 • Мощность: 180 л.с. (132 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 кабрио, мотор ASN

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005

3.0 quattro кабрио, мотор ASN

 • Мощность: 220 л.с. (162 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2003, 2004, 2005

3.0 TDI quattro кабрио, мотор ASB

 • Мощность: 233 л.с. (171 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.0 TDI quattro кабрио, мотор BKN

 • Мощность: 204 л.с. (150 КВт)
 • Тип топлива: Дизель
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI кабрио, мотор AUK

 • Мощность: 255 л.с. (188 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

3.2 FSI quattro кабрио, мотор AUK

 • Мощность: 255 л.с. (188 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

RS4 quattro кабрио, мотор BNS

 • Мощность: 420 л.с. (309 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

S4 quattro кабрио, мотор BBK

 • Мощность: 344 л.с. (253 КВт)
 • Тип топлива: бензин
 • Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019